در انتهای شعور

در عرصه ی محرم نشانه ی بالیدن ، نالیدن است

در صحنه ی کربلا ماحصل خوب نگریستن ، گریستن است

در انتهای شعور محرم و صفر چیست غیر شور ؟

آنان که در ابتدای راهند ، ناله و شور و شین سینه سوخته گان را در نمی یابند

میگویند بیایید تفکر کنیم نه ناله !

اما در انتهای این تفکر ، ناله ای جانسوز نهفته است.

آنها که ناله میکنند ، از کودکی تفکر عبور کرده اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید