تشکر از یک فرومایه

پس از طرح جریان ترور سردار سلیمانی توسط  آ م ر ی ک ا ( بزودی توضیح داده خواهد شد)  قلم ها به کار افتاد و تازه ما متوجه شدیم که چه گوهری در صدف این ملت پرورش یافته است. بالاخره حرفهای گفتنی در این مورد زیاد است که چرا دشمن باید شناساننده ما به هم باشد ؟! جای گلایه و سرزنش و تنبیه آقایان خالیست خالی نباشد!!!

اما به هر حال ما از آ م ر ی ک ا  به خاطر شناساندن این ذخایر به ملت ایران تشکر میکنیم و این تنها و آخرین باریست که از این فرومایه تشکر میکنیم.

 

یاحق

/ 2 نظر / 4 بازدید
معمولی

خدایا سلامت بدارش و از گزند آفات به دور !