از نفس خود آسوده خاطر مباش

اگر فکر میکنی آدم خوبی هستی و به همین علت در آسودگی خیال سیر میکنی بدان که در معرض خطر غفلت قرار گرفته ای زیرا بشر تا عمر دارد نباید از شر نفس خویش ، خیالش آسوده باشد.

در سرتاسر عمر انسان ، بین دو نیروی عقل و شهوت ، علی الدوام کشاکش است. 


/ 0 نظر / 6 بازدید