روزهای زندگی من

روزهای زندگی ام را با وسواس تمام میشویم و میگذارم مقابل آفتاب تا خشک شوند. وقتی بر میگردم یا بادشان برده است یاسوخته اند یا باران خیسشان کرده است. لامصبا هیچکدومشون اونجوری که من میخوام خشک نمیشن.


/ 3 نظر / 4 بازدید
قلم

التماس دعای افراد را در این ایام مخصوصا شبهای قدر از تعارفات معمول جدا کنیم وبرای همه به رسم عشق ورزی به انسانیت دعا کنیم.التماس دعا[لبخند]

قلم

التماس دعای افراد را در این ایام مخصوصا شبهای قدر از تعارفات معمول جدا کنیم وبرای همه به رسم عشق ورزی به انسانیت دعا کنیم.التماس دعاگل

سپیده

تفکر رسیدن به بن بست را باید ... از بن؛بست.[گل]