یعنی چه؟

گاهی فکر میکنم میبینم که ای دل غافل ما را ساخته اند و در این جهان هستی پهناور و لایتناهی آورده اند روی زمینی که خاصیت آدم ربایی شدیدی دارد گذاشته اند و ما هر کاری میکنیم نمیتونیم به این نیروی کشش غلبه کنیم. تا میخواهیم چند سانتیمتر بالا بپریم چنان با قدرت و فشار به زمین برمیگردانندمان که تا ابد هوس فرار را از ذهنمان پاک کنیم.

تازه اگر هم غلبه کنیم جایی برای رفتن نداریم. هر جا که برویم غیر از اینجا پرهامون میسوزه ، نمیتونیم نفس بکشیم و خفه میشیم. با این وجود ، قدرتی هم به ما داده اند که میدانیم بغیر از این خاکدان آدم ربا دنیای دیگری هم هست وهی میخواهیم آنرا کشف کنیم. یعنی چه؟ فکرش هم نمیشه کرد...


/ 1 نظر / 16 بازدید
سپیده

دیروز چک باطله است فردا چک وعده ای است امروز است که تنها نقدینه ماست آن را عاقلانه هزینه کنیم [گل]