دیوانه ام کردی قربونت برم

چرا همیشه دقیقه ی نود ؟ آخه چرا اینقدر لحظه آخر را دوست داری ؟  تا دیوانه ام نکنی دست بردار نیستی ؟ چی بگم خدا ، چرا این کارو با من میکنی؟ قربونت برم چرا آخه اینقدر دقیقه ی نودی هستی شما ؟ آخه من بنده ام ، ضعیفم ، شاید تاب نیارم ، جون به لب شدم تا خبری بشه ،  آخرش میمیرم از این کارها. امروز در نمازم حتی قنوت نگرفتم . . . یعنی تا این حد. 


/ 3 نظر / 63 بازدید
....

سلام. دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبایتان را در انحصار قطره های اشک نبینم ؛دعامی کنم که لبانتان را فقط در غنچه های لبخند ببینم دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد ؛من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشود؛برای شاپرک های باغچه ی خانه ات دعا می کنم که بالهایشان هرگز محتاج مرحم نباشد ؛من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند*[گل]

سپیده

در این دنیا دلی بی غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد

khodai

سعادت، لمس عشق خداست زندگیتون سرشار از عشق خـــــــــــــــدا [گل][گل][گل]