اعصاب و توقع

من امروز شنیدم شاید برای شما تکراری باشد ولی جالبه:

اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچ کس ندارد و انتظار دارند که تو داشته باشی

توقع چیست؟ چیزیست که همه دارند و انتظار دارند که تو نداشته باشی

جوادزاده

/ 4 نظر / 5 بازدید
Hussein Maddahi

سلام علیکم . ارادتمند حاج اکبر آقای عزیز . مخلص شمائیم . کم سعادت شدم مدتی . دستم به نوشتن نمیره خیلی و البته سرم هم خیلی شلوغ شده و این هم باعث میشه کمرنگ تر باشیم بهر حال خوشحال شدم دیدمتون اینجا حضور شما باعث افتخار بنده است

انسان

[دست][دست]عالی احسنت