آیا روزنامه شرق احمدی نژاد را تحدید به ترور کرده است؟

روزنامه شرق با انتخاب تیتری عجیب ابهامات جدی را در مورد شخصیت گردانندگان آن ایجاد کرده است. این سوال پیش می آید که  آیا گروهی تبهکار در قالب یک روزنامه مشغول فعالیت هستند؟ تیتر "ترور افشاگر نارمک " به غیر از تحدید به ترور چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ ترکیب عجیب دیگر یعنی "آیت و احمدی نژادی ها" که در زیر تیتر این روزنامه چاپ شده است چه پیامی در خود دارد؟

آیا پیام روزنامه شرق این است که : همانطور که شهید آیت را ترور کردیم سایر افشاگران نارمک را هم ترور خواهیم کرد؟ آیا کسانیکه شهید آیت را ترور کردند اکنون در دفتر روزنامه شرق سنگر گرفته اند؟

/ 0 نظر / 84 بازدید