مرگ بر آمریکا به این زیبایی

 مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر تازیانه ی ستم 

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر انتشار بمب اتمی

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر جاسوسی

                   مرگ بر قتل 

                   مرگ بر حمله نظامی

                   مرگ بر اشغالگری

مرگ بر آمریکا یعنی  مرگ بر حقوق بی بشر

مرگ بر آمریکا یعنی درود بر حقوق انسانی  

                           درود بر زندگی

این مرگ بر آمریکا خیلی زیباست :

 

 

مرگ بر  تازیانه ها

           تازیانه های بی امان

           به گرده های بی گناه بردگان

مرگ بر  مرگ ناگهانیِ

           صد هزار زندگی

           - در یکی دو ثانیه-

           با سقوط علم از آسمان!

مرگ بر  کشتن جوانه ها

مرگ بر  انتشار سم

           در زلال رودخانه ها

مرگ بر  فصاحت دروغ

مرگ بر  بوق های بووووق

مرگ بر  سیمهای خاردار و کشتزارهای مین

مرگ بر  گورهای دسته جمعی و

           بندهای انفرادی زمین

 مرگ بر بریدن نفس

مرگ بر قفس

مرگ بر شکوه خار و خس

مرگ بر هوس

مرگ بر حقوق بی بشر

مرگ برتبر

مرگ بر شراره های شر

 مرگ بر  سفارت شنود

مرگ بر  کودتای دود

 زنده باد زندگیِ او

زنده باد زندگیِ من... تو... ما

یک کلام: مرگ بر   آم...ری...کا

مرگ بر ابولهب

مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد

مرگ بر  زاده زیاد

           بگو بلند: بیش باد!        

مرگ بر  قطعنامه های بستن فرات

           قحط آب

مرگ بر  تیر مانده بر گلوی کودک رباب

مرگ بر  قتل خنده های روشن علیرضا

مرگ بر گلوله ای که خط کشید

           روی خاطرات آرمیتا

یک کلام:  مرگ بر آمریکا

×××××××××××××××××××××××××

شاعر :«محمدمهدی سیار» 

خواننده و آهنگساز :حامد زمانی

تنظیم : امید رهبران

میکس و مستر : رضا پوررضوی 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید