/ 2 نظر / 10 بازدید

جان یک عالم شیعه را برای ادامه تشیع نجات دادن اینقدر برای توی مسلمان شیعه نما بی اهمیت است بر فرض که شیخ نمر اعدام شود تو راه او را در عربستان ادامه می دهی اینقدر لج بازی بس است مقداری فهم تان را بالا ببرید