تعهد بهتر است یا تخصص؟

برخی سوالها اصلا از ریشه دچار مشکل هستند یا بعبارت دیگر بهتر است بگوییم برخی سوالها ، سوال نیستند بلکه  پیام  هدفدار هستند که به شکل سوال طرح شده اند و با هدف تحمیل و القای  یک فکر نادرست مطرح میشوند .

وقتی یک سوال به صورت " این یا آن " مطرح میشود در واقع سوال شونده را در بین یک دوراهی قرار میدهد و شنونده احساس میکند که باید فقط یکی از دو مورد را  انتخاب نماید چون حرف " یا " عموما در محاوره بصورت مانعه الجمع  بکار میرود . با این کار ، طراح سوال ابتدا  به شنونده القا کرده است که این با آن متضاد و غیر قابل جمع است  در صورتیکه ممکن است اصلا چنین نباشد و امکان جمع دومورد هم وجود داشته باشد. این سوال هم از آن سوالهاست : تعهد بهتر است یا تخصص ! و شهید چمران جواب زیبا و حکیمانه ای به آن داده است .

از چمران پرسیدند:

تعهد بهتر است یا تخصص؟

گفت: «می گویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن را می پذیرم.

اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست.»

جمران 

چمران

روحش شاد!

/ 0 نظر / 27 بازدید