تصور غلط در باره زنها

در نظر بسیاری از مردها ، زن موظف است در خانه کار کند و بر اساس همین باور ، آنها همسران خود را  با اجبار یا حتی خشونت وادار به کار و خدمت میکنند. در حالی که از نظر اسلام ، مرد حق ندارد همسر خود را به خدمت در خانه مجبور کند بلکه هر زنی بخاطر محبت و استحکام خانواده اش در حانه کار میکند که این کار زن معادل با جهاد است.


/ 2 نظر / 15 بازدید
سپیده

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] ولی ما خانوما هم نباید سوء استفاده کنیم اصلا وقتی یه خانوم آشپزی میکنه یا خونه رو مرتب میکنه انقده فضای خونه پرمهر و صفا میشه که با هیچی قابل مقایسه نیست ولی کارمند بودن و انجام همه کارای خونه واقعا سخته و کمک آقایونو میطلبه[تایید]