نسیم بهاری در پیام نوزوزی  سال 1391 خوش وزید و مدیریت هوشمند حاکم بر جامعه ایرانی  بار دیگر به مردم ایران هدیه ای ارزشمند بخشید و مسیری دیگر در جهت  بالندگی کشور فرا روی مردم عزیز ایران نهاد و بهانه ای برای تبریک مجدد عید و سال نو برای اینجانب گردید.

نکته سنجی  ژرف  امام خامنه ای عزیز  سالهاست که مردم ایران را گام به گام به سوی تعالی فرا میخواند .  لازم است مردم و بخصوص مسئولان و مدیران کشور خود را در مسیر این  ارشادات قرار داده و با آن در حد توان همسویی کنند.  اگر از برخورد شعار گونه بپرهیزیم و به رهنمودهای ارائه شده در سالهای اخیر مانند یک بسته بهم پیوسته مرتبط با هم و یک برنامه راهبردی نگاه کنیم آنگاه اثر بخشی آن در جامعه بیشتر خواهد شد.

البته بنده شخصا در هیچ کجای مدیریت های دولتی  این درک جامع را از این رهنمودها مشاهده نمیکنم و جنبه شعاری آن بیشتر جلب توجه میکند. یک دلیل این استنباط هم  این است که هر سال از شعارهای سال قبل اثری دیده نمیشود بلکه تابلوهای سال قبل عوض میشود و شعار جدید جایگزین شعار قبلی میگردد و عزم بهم پیوسته ای برای حرکت منسجم در راستای تحقق زنجیر وار این ایده های اصلاح گرانه دیده نمیشود . امیدواریم با تغییر این رویه ی شعارگونه توسط مسئولین محترم شاهد پیاده سازی هر چه بهتر رهنمودهای نوروزی رهبر گرانقدر انقلاب این اصلاح گر بزرگ قرن جدید باشیم. اگر چه در سند چشم انداز همه این موارد بگونه ای جاسازی شده است اما توجه مستقل به آن از جنبه دیگری میتواند مثمر ثمر باشد و یک حرکت فرهنگی و انگیزشی بوجود آورد.

 

سال نو بازهم مبارک