شبکه های اجتماعی ، تبادل فرهنگ ، دوست یابی ، یافتن دوستان قدیمی ، ارتقاء اطلاعات عمومی و . . . همه اینها رنگ و لعابهایی ارزشمند هستند که برای پنهان کردن مقاصد کثیف پوشش کافی را میدهند و اشتیاق لازم را تولید میکنند و چرخه فریب را تکمیل میکنند . مثل یک بستنی که با شیر فاسد درست شده و با روکش شکلاتی خوشمزه تزیین شده است.

لطفا احساس خود را در هر یک از حالات زیر بر رسی نمایید .اگر کسی به شما بگوید :

- باید این شیر فاسد را بخوری!!

- دوست داری این شیر فاسد را بخوری؟

- بفرمایید شیر فاسد میل کنید.

- این شیر فاسد است در صورت تمایل بخورید.

- این بستنی با شیر فاسد درست شده است. میل دارید؟

- بشتابید ! فرصت را از دست ندهید ! لذت واقعی را در بستنی شکلاتی باطعم توت فرنگی ! تجربه کنید . سرمای جانبخش  در گرمای تابستان !

آیا وقتی در شبکه FaceBook  وارد میشوید در فکر حل مشکلات جوامع بشری و تبادل فرهنگ انسانی هستید؟

نظر برخی مراجع تقلید در باره استفاده از فیس بوک:

http://imammahdi.ir/component/content/article/80-islamnews/745-facebook-is-haraam.html

لطفا از فیس بوک خارج شوید !