به پسرم میگویم : چند سال داری ؟

میگوید : 15 سال

میگویم : یادت می یاد که در کودکی . . . ؟

میگوید : آره ، مثل اینکه همین دیروز بود . . .  آخیـــ.....ـش چه زود گذشت !

میگویم : آره 15 سال مثل یکروز گذشت !

بعد میپرسم : فکر میکنی تا چند ساله گی عمر کنی ؟

با کمی منّ و منّ میگوید :  اگر خیلی زیاد باشه شاید مثلا 75 سال

میپرسم : زیاد است ؟  میگوید : خیلی !

میپرسم : اگر کار نیمه تمام داشته باشی آیا این مدت ازعمر باقی مانده تو برای انجام آنها  کافی است ؟

میگوید : بلی ! خیلی هم زیاد است .

میگویم : اما با حسابی که خودت به من دادی  فقط چهار روز از عمرت باقیست .

میگوید : چطور؟

میگویم :  خیلی ساده است اگر 15 سال عمر گذشته تو مثل یکروز باشد که خودت هم گفتی  مثل یکروز بود ، پس 60 سال باقی مانده عمر تو هم مثل چهار روز  است و مثل برق و باد خواهد گذشت.  پس زیاد هم نباید آسوده باشی که هنوز وقت زیادی دارم .  60 سال بعد باز هم خواهی گفت : ، آخیـــ.....ـش یادش بخیر ، انگار همین دیروز بود که بابام  سوال پیچم کرده بود. . .  پس بدان که بشر وقت زیادی ندارد . . .  فقط به اندازه چند روز مهلت داری !  هرکاری را که میخواهی انجام دهی همین امروز باید انجام دهی .

قرآن مجید در آیه آخر سوره نازعات  میفرماید :  بشر در قیامت خواهد گفت : ما در دنیا باقی نماندیم مگر شبی یا روزی !   به این روز ، روز حسرت میگویند ! و برای آنها که عمر را به بطالت گذرانده اند بزرگترین حسرت  خواهد بود.

کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها

 

عمر

والسلام

پاورقی : وقتی کلاه خودم را قاضی کردم  متوجه شدم که ای داد بیداد خود من کمتر از یکروز وقت دارم !

بازهم پاورقی  : یکبار دیگر میگویم این بچه ها عجب نعمتهایی هستند . وقتی میخواهی  آنها را تربیت کنی ، قبل از آنها خودت تربیت میشوی ! ! !  وقتی من همیشه میگویم : بچه ها ما را تربیت میکنند ، معنی اش همین است.