بارها برای پست های مختلف کامنت گذاشته ام و نظر خودم را گفته ام اما بازهم در جاهای مختلف شاهد تکرار این مورد هستیم . بدون اینکه بخواهیم با یکی مخالفت کنیم یا برعلیه شخصی موضع بگیریم لازم است به اصل مطلب توجه میکنیم  و آن مطلب این است :لطفا عبارت " یادگار امام " را در جای صحیح خود بکارببرید.

تا آنجا که حافظه ی ما یاری میکند پس از رحلت امام خمینی ، ملت لقب برازنده ی "یادگار امام" را به حاج سید احمد آقای خمینی منتسب کردند و از آن تاریخ به بعد شنیدن این لقب یاد آن مرحوم را در دلها زنده میکند. قابل توجه است که اعطای این لقب به ایشان نشانگر قدردانی ملت از فداکاری او بود زیرا به حق سید احمد خمینی با از خود گذشتگی تمام زندگی خویش را وقف اهداف پدر بزرگوار خویش نمود و منش ایشان در طول عمر خود به گونه ای بود که نخواسته بود شخصیت مستقلی جدای از فرزند امام بودن برای خودش دست و پا کند. او تمام وجود خویش را در خدمت انقلاب و امام گذاشت و هیچ منیتی را از خویش بروز نداد . ما از سید احمد خمینی تصویری که مستقل و جدای از امام باشد در ذهن نداریم .  با توجه به این شجاعت و خلوص و ایثار و زحمات و شخصیت بی بدیل ایشان است که این لقب لایق ایشان است زیرا بکار بردن این لقب در باره ی این مرد مخلص ، احساس همبستگی تام مرحوم با رهبر انقلاب را تداعی میکند.

به همین خاطر است که بکار بردن این لقب برای برخی از منسوبان و بستگان امام  که برای خودشان شخصیت مستقلی از راه امام قائل هستند و در باره تفکرات امام نظرات مثبت و منفی ارائه میدهند و در مقام اظهار فضل شخصی بر میآیند کار شایسته ای نیست. کسی میتواند عنوان  "یادگار امام" را یدک بکشد که خلوصی مانند سید احمد آقای خمینی داشته باشد  و مثل او از منیت خویش بگذرد و پاکباز باشد و فداکارانه تمام وجود خویش را در راه اهداف امام هزینه نماید .  

لذا از صاحبان تریبون و قلم تقاضا میکنیم که  عنوان با مفهوم  "یادگار امام" را برای دیگران به حراج نگذارند و بگذارند این عنوان ،  مثل گذشته یاد و خاطره ی این مخلص پاکباز را در اذهان عمومی زنده نماید. این جامه ی نیکو به قامت برازنده ی مرحوم سیداحمد خمینی دوخته شده است و به اندام دیگری راست نمی آید لطفا این جامه را جز به صاحب اصلی اش نپوشانید.  والسلام