شعر "گل بی خار عشق" یک تابلوی عاشقانه و تصویری حیرت آور از یک گلفروشی بی نظیر و منحصر بفرد است. تصویر سازی این شعر به احساس خواننده ، این اجازه را میدهد که ذوق خود را بیازماید و زیبایی مسحور کننده ی گلهای این گلفروشی را ببیند. اما او را در همین مرحله متوقف نمیکند بلکه او را میان زیبایی گلها عبور میدهد و به مرحله ی بالاتری از زیبایی رهنمون میشود و او را ترغیب میکند که در کمال شگفتی ، زیبایی فوق العاده ی خود گلفروش را نظاره کند که زیباتر از گلهایش چشمها را خیره میکند. اما این شعر لطیف کار را در همینجا تمام نمیکند و بازهم خواننده را به مرحله بالاتری از زیبایی هدایت میکند  و او را به جایی میبرد که محو زیبایی بی مثال خریدار شود.

عجب حکایت بی همتایی را روایت میکند . گلهایی بس زیبا و مسحور کننده ، گلفروشی زیباتراز گلهایی که میفروشد و خریداری که هم از گلها و هم از فروشنده زیباتر است و بلکه  در همه ی جهان ، زیباترین است  آیا چنین گلفروشی را کسی دیده است :

 

*******************

عاشقی دلخسته از گلزار عشق       بود مست باده ی سرشار عشق

در پی معشوق اندر جست و جو       طالب وصل است در نی زار عشق

غنچه ای نشکفته از گلزار چید          تا نماید هدیه بر دلدار عشق

شاخه ی گل را بروی دست خویش    تا رساندش بر در دربار عشق

پس ندا بر عاشقان زد بر ملا            کیست طالب بر گل بی خار عشق

گلفروشم گلفروشم گلفروش       تحفه آوردم سر بازار عشق

ناگه از معشوق آمد این ندا              من خریدار گلم با خار عشق

تیر صیاد از کمین بر جست و زد        بوسه بر حلقوم گل رخسار عشق

غنچه اش بشکفت و زد لبخنده ای     که ای پدر سیرابم از دیدار عشق

شاخه ی گل روی دست باغبان     قبله را می جست چون پرگار عشق

رنگ از رخسار برگ و گل پرید         شد خزان در دامن سالار عشق

******************

بنده این شعر را از مداحی جناب آقای تمدن شنیده و ثبت کرده ام و شاعر گرانقدر آن برای من ناشناس است اما در هر حال به شاعر و مداح این شعر زیبا درود میفرستم

.