یکی از بندگان خدا در اشاره به مطلب پرینت اعمال به عبارت :

یک نکته اساسی که در جهان هستی مرتبط با بشر وجود دارد اینست که همه حقایقی که دانستن آن برای بشر ضروری است بصورت مثال و به لطایف الحیلی در دسترس او قرار داده شده و در پیرامون او پراکنده و جاسازی شده است تا بجوید و به مقدار وسع  بیابد. "

ایراد کرده بودند که اگر چنین است پس دیگر چه نیازی به پیامبران و امامان داریم ؟

درجواب (نه فقط به ایشان) باید گفت که : پیامبران برای این آمده اند که در اولویت اول همین مطلب را به ما اعلام کنند و در مرحله دوم در هرجا که لازم باشد برای استخراج این لطایف به کمک ما بیایند و فهممان را در رسیدن به آنها ارتقا ببخشند و دستمان را بگیرند. آنچه که باعث شده است ما به این مطلب پی ببریم و با این قاطعیت این عبارت را بگوییم بیان خداوند در قرآن کریم است که توسط رسول گرامی به ما منتقل شده است.

«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لآیاتٍ لِاولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ»
همانا در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز، برای خردمندان نشانه هایی است. آنان که خدا را (در حالتهای) ایستاده و نشسته و به پهلو خفته، یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند (و گویند:) ای پروردگار ما! اینها را بیهوده نیافریده ـ ای، تو منزّهی، ما را از عذاب آتش نگهدار.


شب زنده داران عاشق در قیام و قعود با «تفکّر» به «ذکر» و «تسبیح» خدا پرداخته، این حقیقت را در پهنه هستی به اثبات رساندند که اندیشمندان خردمند، عابد و ذاکر خدایند و پرستشگران، متفکّر و خردمند هستند .
شبی، رسول اکرم ـصلی اللّه علیه و اله‎ـ آن قدر گریسته بود که محاسن و جای سجده اش خیس شده بود، بامداد که برای برپا نمودن نماز از منزل خارج شد، بلال پرسید: ای رسول خدا! چرا این قدر گریسته ای؟ فرمود:
«امشب آیه «إِنَّ فی خَلْقِ السَّمواتِ...» بر من نازل شد، وای بر کسی که آن را قرائت کند و پیرامونش نیندیشد.»

یاحق