دیروز در مسیر انجام کار روزانه ام به صورت اتفاقی با یکی از نامزدهای انتخاباتی مجلس دیدار چند دقیقه ای داشتم . چون استعداد حضور در ستادهای انتخاباتی را ندارم پس از عذرخواهی یک جمله را تقدیم ایشان نمودم چون احساس کردم مناسب حال ایشان است:

امروز

               تلاش برای انتخاب شدن 

                                           یعنی

                                    سماجت کردن برای اعزام به خط مقدم

 

. . . امیدوارم کسانی باشند که اینگونه ببینند.  روزی که چنین افرادی نباشند بهتر است هیچ رایی در صندوق ریخته نشود . یاحق