آسمان پاییز ، شگفت انگیزترین تابلوها را برای انسان هدیه میدهد کافیست نزدیکی های  غروب آفتاب ، نگاهی به آسمان بکنید و هدیه خود را از دست آسمان تحویل بگیرید. تشکر یادتان نرود.

من هم بخاطر اینکه پنجره اتاق کارم به این چشم انداز زیبا باز میشود از خدا متشکرم. من از کسی که این ابرهای زیبا را از جاهای دور جمع آوری کرده و به مقابل پنجره من آورده ممنونم.

آسمان پاییز - جوادزاده

 

آسمان پاییز جوادزاده