در یک رستوران انگلیسی صاحبان رستوران ، طعم گوشت انسان را شبیه سازی کرده اند و  تصمیم دارند در جدیدترین ساندویچشان این طعم را وارد کنند. آن ها قرار است از 4 روز دیگر این همبرگر را به صورت رسمی وارد منو کرده و به فروش برسانند.

اینگونه کارها در انگلیس مسبوق به سابقه است و قبلا هم کارهای مشابهی از این دست انجام داده اند و از سال قبل هم یک قصاب انگلیسی گوشتهایی را به شکل اعضای بدن انسان درست کرده و میفروشد.

یعنی سال قبل شکل اعضای بدن انسان را درست کردند و امسال هم طعم گوشت انسان را شبیه سازی کردند پس با این سرعتی که اینها دارند پیشرفت میکنند سال بعد از مراکز مدرن فروش گوشت انسانهای واقعی پرده برداری میکنند.

ظاهرا انگلیسی ها برای احیای شیوه اجداد خود تلاش میکنند و سعی دارند آدمخواری را دوباره در کشورشان احیا کنند.

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 

بازجوید روزگار وصل خویش

روزگار ما را ببین ، اینها کسانی هستند که ادعا میکنند متولی حقوق بشر هستند و سالهاست دارند برای دنیا تمدن میفروشند. آیا  نقاب تزویر و ریای غرب وحشی در حال پوسیدن و باطن واقعی آنها در حال برملا شدن است؟ 

طعم گوشت انسان