.

8 سال دفاع مقدس به روایت فردوسی پور:: قراردادهای چند میلیاردی نبود، خون و ترکش و گلوله بود +فیلم