میدانیم که گازها همیشه به سمت بالا میروند. مثلا داخل بادکنک را پر از باد میکنند تا بالا برود. پس چرا گازهای موجود در اطراف زمین(نیتروژن - اکسیژن - آرگون - کربن دی اکسید) به سمت بالا نمیروند و در فضا پخش نمیشوند؟ بعبارت دیگر چرا جو زمین متلاشی نمیشود و از بین نمیرود؟ چه عاملی باعث میشود که گازهای موجود در جو زمین در اطراف زمین بمانند و در فضا متفرق نشوند؟ آیا جاذبه ی زمین گازها را هم جذب میکند؟ اگر چنین است باید گازها هم مثل گرد و غبار لب پنجره به سطح زمین بچسبند و به سمت بالا نروند. در هر صورت چه دلیلی وجود دارد که گازها نه به زمین بچسبند و نه در فضا پخش و متفرق و نابود شوند ، بلکه در فضای محدودی در نزدیکی زمین معلق بمانند؟  علت چیست؟

اتمسفر.