من با خوبی یا بدی اش کاری ندارم. اما انصاف نصف دین است. امروز برای اولین بار واقعا به پول یارانه نیاز داشتم و وقتی که دیشب شنیدم که یارانه ها را به حساب ریختند خیلی خوشحال شدم و خیالم از بابت کسری بودجه راحت شد.گفتم : خدا پدر احمدی نژاد را رحمت کند که بانی این طرح بود . شاید من برای اولین بار تاثیر عینی و ضروری یارانه را حس کردم ولی حتما کسان زیادی هستند که دفعات زیادتری این حس را تجربه کرده اند و شاید هم کسانی هستند که هر ماه تجربه میکنند.

شاید بعضی ها بگن یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی و تورم و ... شده . اما محسنات این طرح برای هیچ کس قابل انکار نیست. بازم خدا پدر احمدی نژاد را رحمت کند. انصاف هم چیز خوبیست.

.