اگر کامپیوتر شما دوربین دارد میتوانید در این سایت از دیدن کاریکاتورهای زیبایی از چهره ی خود بخندید و با دیدن جلوه های ویژه هنرعکاسی که روی تصویر شما پیاده میشود لذت ببرید. ولی سعی کنید بیش از نیم ساعت جذب این سایت نشوید چون وقت طلاست و بیش از این نباید به این تفریح اختصاص داده شود.

سایت اینجاست