سالهای 1750 تا 1850 میلادی (1130 تا 1230 شمسی)سالهایی سرنوشت ساز بودند. در این 100 سال که قطار پیشرفتهای ممالک اروپایی به حرکت در آمده بود و اختراعات پی در پی زندگی بشر را روز به روز متحول میکرد در ایران چه خبر بود ؟ 

در این ایام ، ایران تحت سلطه ی سه تن از پادشاهان قاجار بود و  آقامحمدخان ، فتحعلیشاه و محمدشاه هریک به طریقی به کامرانی مشغول بودند. 

آقا محمدخان قاجار - موسس قاجاریه

در حدود سال 1163 شمسی که آقامحمد خان قاجار برای به دست آوردن پادشاهی ایران مشغول تصرف گیلان و مازندران و زنجان بود. 20 سال بود که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شده بود و در آن سالها قطار اختراعات علمی به سراشیبی رسیده بود. 

از سال 1163 تا سال 1227 که ناصرالدین شاه به تخت نشست ، 64 سال سپری شد و در این مدت انقلاب صنعتی به نتیجه رسیده بود و در اثر آن  انگلستان به ثروتمندترین کشور دنیا تبدیل شده بود.

مستشار فرانسوی «گاسپار دروویل» در وصف فتحعلیشاه می‌نویسد:

«بخل و خست فتحعلی‌شاه بی‌اندازه است. او لذتی جز روی هم انباشتن خزاین ندارد. همه ساله قریب ده تا دوازده میلیون فرانک جواهر گرانبها می‌خرد و آنها را در صندوق‌ها روی هم می‌ریزد. ضمناً طلای بی‌حسابی جمع‌آوری می‌کند. شکی نیست که به زودی کشور خویش را ورشکست خواهد کرد.»

وقتی آقامحمدخان قاجار دربه در بدنبال کشف جواهرات نادر شاه یا به فکر تصرف کرمان بود و فتحعلیشاه در میان حرمسرای هزار نفری خود بین انبوه زنان سردرگم و حیران مانده  بود در اروپا چه میگذشت ؟ بخشی از پیشرفتهای اروپاییان در این سالها به قرار زیر است : 

- 1164(شمسی)  ساخت ماشین بافندگی که با نیروی سوخت کارمیکرد

- 1167(شمسی)  آقا محمد خان قاجار در تهران خود را شاه ایران نامید در 49 سالگی

- 1169(شمسی)  تاسیس شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا

- 1171(شمسی) ساخت یک اتومبیل ابتدایی توسط یک آمریکایی بنام اولیور ایوانز

- 1176(شمسی) آغاز سلطنت فتحعلیشاه (آغازپاره پاره شدن خاک ایران) - 36 سال

- 1178(شمسی) کشف قانون «نسبتهای ثابت» توسط ژوزف لوئی پروست

- 1179(شمسی) کشف جریان الکتریکی - تولید الکتریسیته جاری توسط الکساندرو ولتا توسط پیل الکتریکی

- 1179(شمسی) تهیه صورت سود وزیان و ترازنامه در اروپا معمول شد (دانش حسابداری)

- 1179(شمسی) استفاده از نیروی بخار در انتقال بار معادن توسط ریل راه آهن

- 1180(شمسی) ساخت اولین اتومبیل بخار مسافرکش

- 1180(شمسی) کشف قوس الکتریکی توسط دیوئی

- 1181(شمسی) ثبت سایه اشیا توسط اتاق تاریک بر روی کاغذ (عکاسی)

- 1181(شمسی) کشف قوس الکتریکی توسط یک روسی

- 1183(شمسی) آغاز دوره اول جنگ‌های ایران و روسیه: (1218 - 1228 ه. ق)  10 سال طول کشید

- 1186(شمسی) اولین تجربه شناخت الکترون توسط همفری دیوی

- 1187(شمسی) کشف فرضیه اتم توسط جان دالتون

- 1187(شمسی) پنج عنصر پتاسیم ، سدیم ، کلسیم ، استرونسیم و باریم را کشف شد

- 1190(شمسی) فرضیه آووگادور - توسط خودش - درباره اتم

- 1193(شمسی) نخستین سیستم روشنایی (گازی) خیابانی در لندن

- 1193(شمسی) ساخت لوکوموتیو - برای استفاده در معادن

- 1195(شمسی) ثبت تصاویر منفی توسط دوربین عکاسی

- 1198(شمسی) کشف محلول ثبوت عکاسی

- 1203(شمسی) کشف ترکیبات آلی

- 1204(شمسی) اولین خط آهن عمومی بین شهرهای استاکتون و دارلینگتون انگلیس

- 1204(شمسی) ساخت اولین کشتی بخار

- 1204(شمسی) اورستد رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس را توضیح داد

- 1205(شمسی) قدیمیترین عکس (ثبت اولین عکس دنیا در فرانسه)

- 1205(شمسی) آغاز جنگ دوم ایران روس (1241 - 1243  ه.ق)

- 1209(شمسی)  تشکیل نخستین شرکت سهامی بزرگ درانگلیس برای احداث راه آهن

- 1209(شمسی) ایجاد اولین خط آهن بین شهری (باری) بین منچستر و لیورپول انگلیس

- 1213(شمسی) آغاز سلطنت محمد شاه قاجار - 14 سال

- 1250(شمسی) ثبت عکسهای مثبت ، عکسهایی که ثابت و دائمی بودند با دوربین عکاسی

- 1217(شمسی) قدیمیترین عکسی که باقی مانده و بوضوح دیده میشود - فرانسه

- 1218(شمسی) ساخت اولین اتومبیل برقی

- 1219(شمسی) اختراع فیلم نگاتیو در انگلستان

- 1221(شمسی)  ورود عکاسی به ایران توسط  ناصر الدین شاه

- 1223(شمسی) مخابره اولین پیام تلگرافی باسیم توسط مورس

- 1223(شمسی) آغازادعای باب و ساخته شدن دین بابی

- 1227(شمسی) تدوین «بیانیه حزب کمونیست»  توسط مارکس وانگلس

 

- 1227(شمسی) آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار - 48 سال