امام علی علیه السلام در پاسخ به کسی که درخواست پند و اندرز کرد فرمود:

از کسانی مباش که بدون انجام عمل صالح، به آخرت امید دارند و با آرزوهای دراز و طولانی، توبه را به تاخیر می اندازند و زمانی که به گناه و شهوتی می رسند آن را مرتکب می شوند و توبه را عقب می اندازند.

(نهج البلاغه فیض الاسلام: ج6 ص1161)