من در انبار وبلاگم گلهای سرخ بیشماری دارم که اگر به هر بازدیدکننده هزاران گل هم بدهم باز هم تمام نمیشود. ولی امروز که دقت کردم دیدم به هر کامنت فقط یک گل داده ام و به بعضی ها هم اصلا گل نداده ام. نمیدانم چرا.