امروز در یکی از سایتها خبری خواندم که پاک غافلگیرم کرد و برای مدتی مرا مجبور کرددر مقابل ماشین حساب میخکوب شوم و چند رقم محاسبه را چند بار پشت سرهم بصورت تکراری انجام دهم تا مطمئن شوم علامت تعجبهایی که در اطراف سرم در حال چرخش بودند واقعیت دارند.

خبر این بود که شرکت نوکیا در سه ماهه اول سالجاری میلادی در هرماه بیشتر از٣٠ میلیون عدد گوشی موبایل فروخته است. واین یعنی هر روز ١ میلیون گوشی ! اگر در هر گوشی فقط ١٠ هزار تومان سود کند یعنی روزانه ١٠ میلیارد تومان سود میکند!

سوال دیگر اینست که چگونه ممکن است روزانه یک میلیون گوش تولید کرد؟ در این صورت لازم است با کار مداوم ٢۴ ساعته در هر دقیقه ٧٠٠ گوشی تولید شود و اگر تولید هر گوشی فقط ١ دقیقه زمان ببرد در اینصورت باید ٧٠٠ کارخانه بطور شبانه روزی کار کنند تا جوابگوی این نیاز عظیم باشند !!!  آیا دود از کله بلند نمیشود ؟...