بچه ای که برای اولین بار موفق شده است تا به تنهایی دوربین لپ تاپ را بکار اندازد . او از دیدن فیلم خود که در لپ تاپ نمایش داده میشود ذوق زده شده و شکلک در می آورد