محمد بن علی ، امام جواد(ع) نهمین امام و فرزند امام رضا(ع) هستند . ایشان در 8 سالگی به امامت رسیدند. اولین امامی هستند که در این سن کم به امامت نائل شده اند. امام جواد  وقتی متولد شدند که پدرشان امام رضا در سن 47 سالگی بودند. امام در سال 195 هجری قمری در مدینه متولد شدند و عمر شریفشان بسیار کوتاه بود و دست طبیعت ، گل عمرشان را خیلی زود چید زیرا در سن 25 سالگی در سال 220 هـ.ق بدست معتصم عباسی پس از 17 سال امامت به شهادت رسیدند و در کاظمین عراق مدفون گردیدند. وقتی ایشان به شهادت رسیدند فرزند و جانشینشان امام هادی 8 سال داشتند.
 
برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر آن را درون کامپیوتر خود ذخیره کنید.
 
 
 
امام جواد(ع) بر منبر رسول الله(ص) رفت و فرمود: «من محمدبن علی الجواد هستم. من نسب های همه مردم را می دانم، چه مردمی که به دنیا آمده اند و چه مردمی که به دنیا نیامده اند. ما این علم را قبل از این که عالم هستی خلق شود، داشته ایم و بعد از فنای عالم هستی نیز این علم را داریم. اگر نبود تظاهر اهل باطل، حکومت اهل گمراهی و شک مردم عوام؛ چیزهایی می گفتم که همه از اولین و آخرین را به تعجب وامی داشت.»