امروز رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه باید فرهنگ را درست تعریف کنیم، گفت: رهبری راضی نیستند که در سال فرهنگ دنبال این باشیم که کسانی که خوب می‌خوانند را از میدان به در کنیم یا خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند را نگذاریم ظاهر شوند.

 

ساده ترش این میشود :  بگذارید زنهای زیبا ظاهر شوند.

یک روز یک رئیس جمهور پیدا میشود و میگوید : دیده شدن موی سر خانمها دغدغه ما نیست و امروز هم یکی دیگر میگوید : دیده نشدن زنهای زیبا دغدغه ماست.

مسئول جمهوری اسلامی باشی ، روحانی باشی ، پیرمرد سالخورده باشی و به فکر نمایش دادن زنهای زیبا باشی ؟ واقعا اینها در چه دنیایی زندگی میکنند؟  در کشوری که انواع معضلات و مشکلات گریبان مردم را میفشارد و گرانی و تورم پدر مردم را در آورده است ، در این وضعیت ، مسئول عالیرتبه ی کشور ما ، زنهای زیبا را در مغزش پردازش میکند. وای برما . 

خدایا عاقبت ما را بخیر کن. خدایا ما ریشخندش نمیکنیم ما چه کاره ایم مگر؟ ما فقط تعجب میکنیم اینکه دیگر گناه نیست.

این که بزرگان ما سفارش کرده اند که : خود را از مردم جدا نکنید ، در کاخها زندگی نکنید و به مرفهین بی درد تبدیل نشوید ناظر به همین آبروریزیها بوده است. وقتی به پندها توجه نشود همین میشود. 

زندگی در کاخها محمدرضا شاه پهلوی را به چنان کم عقلی و سفاهتی دچار کرده بود که از مصلحت اندیشی خانواده خود هم عاجز شده بود چه برسد به اینکه بتواند کشوری را اداره نماید. پند بزرگان را باید شنید و از تاریخ باید عبرت گرفت. چوب خدا صدا ندارد. 

اگر قرار باشد که دغدغه های ما اینگونه آبکی باشد ، احساس میکنم الان دغدغه ی من هم شیخ صنعان شده است و نگرانش هستم که نکند همین روزها حکایت او از سکه بیافتد.