امشب در سر شوری دارم

امشب در دل نوری دارم

باز امشب در اوج آسمانم

رازی باشد با ستارگانم

امشب یک سر شوق و شورم

از این عالم گویی دورم

از شادی پر گیرم که رسم به فلک

سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمان‌ها غوغا فکنم

سبو بریزم ساغر شکنم

با ماه و پروین سخنی گویم

وز روی مه خود اثری جویم

جان یابم زین شب‌ها

می کاهم از غمها

ماه و زهره را به طرب آرم     

از خود بی خبرم ز شعف دارم

نغمه‌ای بر لب‌ها

نغمه‌ای بر لب‌ها

 

 

 

آهنگ با صدای محمد اصفهانی

 

شعر از : کریم فکور