فیلسوفی چون ویل دورانت آرزو داشت که روزی زنان ذوق بهتری نشان دهند و از این تقلید عبور کنند و دریابند که مردان قابل این همه ستایش نیستند که مورد تقلید زنان واقع شوند، بلکه سعادت هر جنسی در اجرای وظایف طبیعی و باروری نیازهای طبیعی همان جنس است که مرد ناقص شدن کاری نیست بلکه مهم ، زن کامل شدن است.

به نقل از یک وبلاگ.


ویلیام جیمز دورانت معروف به ویل دورانت ( Will Durant ) فیلسوف، تاریخ‌نگار و نویسنده آمریکایی بود. او 129 سال قبل در آمریکا متولد شد و 33 سال پیش در سن 97 سالگی در لوس آنجلس واقع در ایالت کالیفرنیا فوت کرده است. (زاده ۵ نوامبر ۱۸۸۵ -مرگ ۷ نوامبر ۱۹۸۱)، 

مهم‌ترین اثر او تاریخ تمدن، مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که با همکاری همسرش آریل دورانت، نوشته‌است. وی در این کتاب توانسته‌است با استفاده از آثار مورخان دیگر (ازهرودوت تا آرنولد توین‌بی) که از ابتدای تاریخ مکتوب بشر تا کنون زیسته‌اند، مکتب نوینی از تاریخ‌نگاری را بوجود آورد.

بر خلاف دیگر تاریخ‌نگاران که تنها تمرکزشان روی وقایع تاریخی و سیر تمدن بشری بود، وی در اثر خود به عوامل تمدن‌ساز در طول تاریخ نیز توجه می‌کند