جزیره هاوایی در اعماق آبهای اقیانوس آرام قرار گرفته و بیش از 3760 کیلومتر با سواحل آمریکا فاصله دارد. این مقدار فاصله تقریبا برابر با طول قاره اروپاست . یعنی جزیره هاوایی به اندازه یک قاره از آمریکا فاصله دارد. اما آمریکاییها توانسه اند این جزیره را به کشور خود الحاق نمایند. 


 

حدود 172 سال پیش هاوایی یک کشور مستقل بود و حکومت پادشاهی داشت. در آن سالها از طریق یک فرآیند بحث برانگیز هاوایی به خاک آمریکا اضافه شد. در سال 1842  پادشاهی هاوایی به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شده بود. در سال های پس از آن، آمریکایی ها و دیگر گروه های خارجی به جزیره نقل مکان کردند. آنها شروع به تحت تاثیر قرار دادن سیاست های محلی کردند.

45 سال بعد در سال 1887، شاه هاوایی Kalakaua حقوق منحصر به فرد استفاده از بندر پرل هاربر را به عنوان یک پایگاه نیروی دریایی در ازای امتیازات تجاری خاص به ایالات متحده آمریکا داد. پس از آنکه شاه فوت کرد، خواهر او، ملکه liliuokalani، تاج و تخت او را به ارث برد و پادشاه هاوایی شد. در سال 1894 یک توطئه به رهبری بازرگانان آمریکایی برنامه ریزی شد و او را از حکومت حذف و بجای او شخصی بنام استنفورد جایگزین شد.

با حمایت آمریکایی ها  از دولت جدید ، هاوایی به یک قلمرو آمریکا در سال 1900 تبدیل شد. در سال 1959، کنگره آمریکا قانونی را برای تبدیل شدن هاوایی به یک استان تصویب کرد. مدت کوتاهی پس از آن، انتخاباتی برگزار شد که مردم هاوایی تقریبا 17 به 1 رای دادند که هاوایی یک استان خود مختار آمریکا باشد.