ما از این جور آدمها نیستیم که به همه چیز ایراد بگیریم . اما هنوز نفهمیدیم که وقتی رئیس جمهور از طریق برنامه تلویزیونی و رادیویی با مردم صحبت میکند و علاوه بر تبریک عید ، میتواند بطور مفصل با مردم درد دل کند و حرفهایش را بزند چه نیازی به این هست که سعی کند توسط پیامکی که تنها چند حرف محدود ظرفیت دارد دوباره با مردم ارتباط برقرار کند. اینکار مثل این است که برای عید دیدنی به خانه فامیل بروی و بعد از کلی احوال پرسی و درد دل و تبریک گفتن و تبریک شنیدن به محض اینکه از خانه شان خارج شدی برایش پیامک بزنی که : عید شما مبارک ! . . . و البته برای اینکار بیش از نیم میلیارد تومن هزینه بدهی !؟؟

 

تصویر نمایش داده نمی‌شود