با یاوه گوییهایی که این روزها از سوی استکبار جهانی در سطح جهان علیه کشور عزیزمان ایران پراکنده میشود.  ناگاه به یاد شعر و آوازی می افتیم که در دوران جوانی ما یکی از اشعار دلنشین و بسیار پر طرفدار بودکه باصدای حماسی شهرام ناظری حس شورآفرینی آن صد چندان میشد . این شعر شنونده را به اوج شور میبرد و باز میگرداند. چقدر زیباست :

 

برخیز که دشمن به دیار آمده امروز

ای شیردلان وقت شکار آمده امروز

برخیز که از دشمن آشفته بپرسیم

در خاک دلیران به چه کار آمده امروز

این خصم زبون آگه از اسرار درون نیست

در ساحت خورشید غبار آمده امروز

این همره باد آمده همدست خزان است

پاییز به پیکار بهار آمده امروز

ما عاشق و سرمست و علمدار و سلحشور

او بی خبر از عالم یار آمده امروز

مست رخ جانانه ز بیگانه نترسد

این شعله به مرگ شب بکار آمده امروز

در خاک شهیدان نتوان خون سحر ریخت

از دامن این گرد سوار آمده امروز

این خلق وفادار به میثاق حسین است

دشمن سر آن عهد و قرار آمده امروز

این مرده ی رزم رهایی اثر توست

با خصم بد اندیش به کنار آمده امروز