در بسیاری از موارد ، نفس اطلاع یافتن از نحوه عمل میکروبها بعنوان پادزهر عمل میکند. یعنی اگر انسان بداند که عوامل مهاجم چگونه عمل میکنند و از چه ابزار وروشهایی برای بیمار ساختن وجودش استفاده میکنند دراینصورت میتواند روشی برای مبارزه با آن تدارک دیده و از صدمات آتی جلوگیری نماید.

درمسائل اجتماعی و سیاسی نیز همینگونه است . یعنی اطلاع رسانی درست و عالمانه یک عامل بسیار موثر در پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی و سیاسی است . خوشبختانه کشور ما از این عامل آگاه ساز عالمانه بهره مند است.


صبح امروز در سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره)، فرماندهان، مسئولان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند : 

قدرتهای مداخله گر میخواهند به مردم کشورها القا کنند که استقلالشان با پیشرفت منافات دارد. کسانی هم در داخل کشورها از جمله در ایران حرف آنها را تکرار میکنند.

راز مانگاری نظام اسلامی تکیه صریح و شفاف بر اصول و ارزشهاست. همانطور که امام بزرگوار اینطور بود. هیچ نباید این صراحت را از دست داد ، تاکتیکها را میتوان عوض کرد ولی اصول باید مستحکم بماند.

این کلمات عالمانه و مدبرانه یک پادزهر است و ملت ایران قدر این نعمت بزرگ الهی را خوب میدانند. و دولتمردان عزیز ما باید بسیار به این رهنمودها دقت فرمایند. این یک شاخص است .