ما که خبرنگار نیستیم که دوربین به دست به جان شهر بیافتیم و گزارش تهیه کنیم اما دیروز یکی از همشهریان که برای کاری به دفتر ما آمده بود ، هنوز ننشسته ، خبر داد که در جلوی فروشگاههای بزرگ انبوه جمعیت در هوای سرد زمستانی صف کشیده بودند و منتظر دریافت سبد کالا بودند. 


این همان چیزی بود ما از آن میترسیدیم و البته انتظارش را هم داشتیم. سبد کالا طرحی غیر ضروری بود که هیچ کس توقعی از دولت محترم  برای اجرای آن نداشت و هنوز هم دلیل اجرای آن برای مردم مشخص نیست و البته اجرای بد این طرح نیز عامل دیگری است که به تشدید تاثیرات منفی آن کمک میکند.

دولت باید برای طراح و مجری این طرح سرتاسر غلط ، 4 سال مرخصی بدون حقوق بدهد تا دولت از تشعشعات زیانبار مغز این نابغه ی منحصر بفرد در امان بماند. 

ما هرچه فکر میکنیم نمیتوانیم مزیتی برای این طرح بیان کنیم. جامعه هدف نامشخص ، تشخیص ناقص اقشار نیازمند دریافت سبد کالا ، عدم پیش بینی صحیح عوامل توزیع ، عدم برآورد میزان اثر بخشی کالاهای داخل سبد در تامین نیازهای مردم و . . .   اینها همه عواملی هستند که طرح مورد نظر را به یک طرح شکست خورده تبدیل میکنند.