گفتم که به پیری رسم و توبه کنم 

آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد

 

روایت داریم که اگر به 40 سالگی رسیدی و رابطه ای با خدا برقرار نکردی ، شیطان پیشانی ات را میبوسد و میگوید قربان شکل ماهت بروم که تو دیگر هدایت نمیشوی.

 پند دلنشین

فرهنگ نیوز: در سالگرد آیت الله مجتهدی تهرانی گلچین نکته هایی شنیدنی از نصایح ارزشمند و دلنشین درس اخلاق آیت الله مجتهدی(ره) را به عنوان توشه ای معنوی عرضه می شود..