هرگز نباید دروغ گفت زیرا دروغ در همه حال زشت و ناپسند است اما گاهی زشتی دروغ ، پررنگتر و شدیدتر میشود و آن زمانی است که به شخصی دروغ میگویید که مستحق دروغ شنیدن نیست. یکی از این افرادی که سزوار شنیدن دروغ از جانب شما نیست کسی است که به شما اعتماد کرده و کارش را به شما سپرده است و خیالش از این بابت جمع است و مطمئن است که شما کارش را به درستی انجام میدهید و با او رو راست خواهید بود. پس :

  به کسی که  به شما اعتماد کرده است هرگز دروغ نگویید. زیرا این کار ، یک خیانت وحشتناک است. 

اگر به کسی که به شما اعتماد دارد دروغ بگویید و قبل از اینکه توبه کنید در این حال بمیرید ، یقین بدانید لایق دوزخ هستید.

  --------------------------------------------------------------------------

پیامبر گرامی اسلام صلى الله علیه و آله میفرمایند: 

 عَلَیکُم بِالصّدقِ فَاِنَّهُ مَعَ البِرِّ وَ هُما فِى الجَنَّةِ وَ ایّاکُم وَ الکِذبِ فَاِنَّهُ مَعَ الفُجورِ وَ هُما فِى النّارِ

شما راسفارش مىکنم به راستگویى، که راستگویى با نیکوکارى همراه است وهردو دربهشت اندو ازدروغگویى بپرهیزیدکه دروغگویى همراه با بدکارى است وهر دو درجهنم اند.

 (نهج الفصاحه، ح 1976)

 -----------------------------------------------------------------

 همچنین امام على علیه السلام میفرمایند:

 یَکتَسِبُ الکاذِبُ بِکَذِبِهِ ثَلاثا: سَخَطُ اللّه عَلَیهِ وَاستِهانَةُ النّاسِ بِهِ وَ مَقتُ المَلائِکَةِ لَهُ

 دروغگو با دروغگویى خود سه چیز بدست مى آورد: خشم خدا را نسبت به خود، نگاه تحقیرآمیز مردم را نسبت به خود و دشمنى فرشتگان را نسبت به خود.

 (غررالحکم، ج6، ص480، ح11039)