خداوند متعال خودش فرموده است که : "دعا کنید تا شما را اجابت کنم" و ما ایمان داریم که دعا تاثیر بسزایی در زندگی ما دارد. همه ی ما در طول روز هوشیارانه یا در حالت نیمه هوشیاری و از روی عادت دعا میکنیم اما این سوال شاید برای خیلی ها پیش آمده باشد که گاها از خود سوال کنند که : چرا دعاهای ما اجابت نمیشود؟

البته برای این سوال جوابهای درخوری داده شده است که از روایتها و احادیث معتبری که از ائمه اطهار نقل شده ، استخراج شده است و حق مطلب هم ادا شده است. اما از یک زاویه دیگر هم میشود به آن نگاه کرد و آن اینکه : اگر قرار باشد که دعاهای ما حتما اجابت شود چه اتفاقی می افتد ؟ واقعیت این است که در اینصورت چیزی که ما از خدا میخواهیم دیگر اسمش دعا نخواهد بود بلکه نعوذ بالله دستور خواهد بود. اگر انتظار داشته باشیم که هرچه که ما میخواهیم بلافاصله اجرا شود در این صورت ما از خدا تصور یک مجری داریم که باید خواسته های مارا مو بمو اجرا نماید ، نه یک خدای مدبری که  فعال مایشاء است و امورات ما را کنترل و مدیریت میکند.

 باید توجه کرد که خداوند از روی لطف واسعه ی  خود در دعا را به روی ما گشوده و اجازه ی دعا کردن را به ما داده است ولی نهایتا اوست که تصمیم میگیرد و به مصلحت خویش اجابت مینماید. خداوند در برابر دعای بندگان فقط خواست بنده را در نظر نمیگیرد بلکه حکمت نافذ خویش را در اولویت قرار میدهد. زیرا ممکن است بنده ای دعایی بکند که اجابت کردن آن دعا از حکمت بدور باشد و بنابراین خدا هرگز کاری را که غیر حکیمانه باشد انجام نمیدهد و در نتیجه دعای فرد اجابت نمیشود.

مثلا ممکن است کسی از روی ناحق و زیاده خواهی از شخص دیگری دلخور شده و براساس همین دلخوری نابجا ، دعایی را برله خود و علیه طرف مقابل بکند . آیا برآوردن این خواسته مصلحت و از روی عدل است ؟

فقط این را باید بدانیم که دعا کردن ، نیاز ماست و امتیازی است که از سوی خالق متعال به ما داده شده است تا نیازهای خود را به خدا عرضه بداریم اما اجابت دعا در اختیار خداوند است که بر اساس حکمت و مصلحت و تشخیص متعالی خویش انجام میدهد.