انسان چیست ؟ آفریده ای که با لباس روح برتن در اتومبیل جسم نشسته و در جاده ی زندگی حرکت میکند.

 

 

ببخشید اصلاح میکنم :

انسان چیست ؟ آفریده ای که با لباس روح برتن بر روی موتور سیکلت جسم نشسته و در جاده ی زندگی حرکت میکند.

 

بازهم ببخشید اصلاح میکنم :

انسان چیست ؟ آفریده ای که با لباس روح برتن بر روی دوچرخه ی جسم نشسته و در سنگلاخ زندگی مشغول رکاب زدن است.

 

ببخشید اصلاح میکنم :

انسان چیست ؟ آفریده ای که با لباس روح برتن پشت فرغون جسم ایستاده و در کارگاه زندگی مشغول رنج بردن است .

 

ببخشید بازهم اصلاح میکنم :

انسان چیست ؟ آفریده ای که با لباس روح برتن در مسابقه ی زندگی ، وزنه ی سنگین جسم را بالا برده است .

 

ما بهشتی بوده ایم ای بی خبر

رخت خود زین دامگه بیرون ببر
 
اسب همت را از این میدان بتاز
 
بر تن خود بال پروازی بساز
 
ای بهشتی روی آور در بهشت
 
دل منه چون کودکان بر خاک و خشت
 
از خداییم ای رفیق با صفا
 
بازگشت ما بود سوی خدا
 
پاک شو تابشنوی بانگ از درون
 
گویدت کانا الیه راجعون
 
اثر مهدی سهیلی