آستان قدس رضوی از ثروتمندترین نهادهای کشور است و قلب مردم ایران نیز به سمت بارگاه ملکوتی امام رضا متوجه است . این هردو به نوبه ی خود ارزش والایی دارد.

اما کسانیکه در طمع هستند تا قدرت و ثروت خویش را بسط دهند ، بهترین آغاز سلطه بر مردم  را در تسلط براین آستان تصور میکنند و اولین سفر قدرت نمایی خویش را سفر به این استان قرار میدهند و بعید نیست که بخواهند برای اهداف غیر معنوی خود از این جایگاه معنوی سود نامشروع ببرند.  اما سیاست زدگان باید به هوش باشند که اگر بخواهند این گنجینه ی گرانبهای معنوی ایران و اسلام را دستاویزی برای بسط منافع مادی خویش نمایند تاوان سختی را در درگاه خداوند خواهند داد.

آنها که از عقاید پاک مردم برای منافع مادی شخصی بهره برداری ناروا میکنند جزو پست ترین آدمها هستند.