در مناظرات تلویزیونی یکی از افتخارات آقای حسن روحانی که بارها از زبان ایشان بیان شد این است که ما در زمان مذکرات هسته ای ، باوزیران اروپایی مذاکره میکردیم و الان با معاونین وزرا مذاکره میشود.

باید گفت که اگر نتیجه ی مذاکرات ، عقب نشینی و قبول دربست مواضع دشمن باشد جای هیچ گونه افتخاری نیست و فرقی نمیکند که طرف مذاکره کننده شما وزیر باشد یا معاون وزیر باشد. 

آقای روحانی!  ملاقات با وزیر اروپایی برای یک مقام بلندپایه ایرانی نباید افتخار باشد بلکه او باید به مذاکره ی با شما افتخار نماید. اینقدر ملت ایران را در مقابل اروپاییها کوچک فرض نکنید.

با شنیدن حرف شما به یاد لطیفه ای افتادم که سالها قبل شنیده بودم که یک نفر با افتخار تعریف میکرد که در جریان تصادف ،  یک بنز او را زیر گرفته است.

آقای روحانی عقب نشینی و قبول شکست در برابر یک وزیر اروپایی افتخار ندارد که شما بارها و بارها به آن اشاره میکنید . شما باید کاری میکردید که به نتیجه ی عمل خودتان افتخار نمایید که متاسفانه نکردید . حال با تکرار این حرفهای تحقیر آمیز ملت ایران را بیش از این کوچک نشمارید.