تصاویر زیر از سایت باراک اوباما دات کام برداشته شده است . مردی که  دم از صلح جهانی میزند . او و همکارانش دوست دارند رهبری دنیا را به دست بگیرند. اینها کسانی هستند که میخواهند دنیا را به روش خویش مدیریت کنند.  آنها ادعا میکنند که اگر جهان را به ما واگذار کنید آن را با صلح و آرامش اداره خواهیم کرد اما تصاویر زیر که توسط خود آنها منتشر شده است چیز دیگری میگویند.  واقعیت وحشتناکی که از زیر بنای جامعه ی آمریکا  حکایت میکند . مهمترین خواسته های مردم در این تصاویر رسیدن به امنیت و آرامش است . چیزی که آنها  می خواهند و  به عنوان شعار با خود حمل میکنند این است :  جامعه ی امن  ،  مدارس امن

 

 

جامعه امن  ، مدارس امن

 

 

کاهش خشونت مسلحانه

Obama is a man who wants to bring peace to the world

درخواست برای کاهش خشونت مسلحانه چیزی است که دغدغه های اصلی جامعه آمریکا را  تشکیل میدهد. دخالت این مردانی که خشونت را به مردم خودشان هدیه داده اند در جامعه جهانی چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت ؟

نتیجه و ثمره ی مدیریت چندصدساله ی آنها در کشور خودشان این است که مردمشان در بحران امنیتی دست و پا میزنندو کسب مبنایی ترین حقوق انسانی که همان امنیت است  جزو آرزوهای مردم آمریکاست. مدیریت آمریکایی این است .