از حماسه های دیروز وطن           یه نشونه واسه فردا میذاریم

 

 امروز قاتلین بی رحم این شهدای عزیز  به امید فراموش شدن تاریخ  گذشته ی ننگین شان با مظلوم نمایی مدعی حقوق بشر شده اند  تا جایی که  عده ای از مردم حتی برخی از فرزندان همین شهدا  نیز فریب مظلوم نمایی آنها را خورده و با آنها همراهی میکنند تا جامعه  به اصطلاح مدنی را برقرار کنند .  در حالیکه جامعه مدنی آنها جامعه ایست که  مطهری ها در آن اجازه حرف زدن  و حتی حق نفس کشیدن ندارند و باید در خون خویش  بغلطند.  امروز آنها دشنه ی خویش را زیر پرچم  جامعه مدنی پنهان کرده اند.

معنی این حرف این نیست که همه ی کسانی که جامعه ی مدنی میخواهند تروریست هستند بلکه به این معنی است که  اکثریت آنها نمیدانند در جامعه مدنی چه چیزی انتظارشان را میکشد.

اما خون پاک این عزیزان  هر روز رساتر از قبل رسوایی این خوش ظاهر ها را  فریاد میکند.  مگر به این زودی  مظلومیت ملت و انقلاب ما فراموش میشود ؟ یاد امام خمینی گرامی باد که فرمود : بکشید ما را ! ملت ما بیدارتر میشود.

سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد