اطلاع رسانی سفر رئیس جمهور توسط پیامک ، ابتکار جدیدی است که تا حالا سابقه نداشته است . آنهم توسط استانداری و با دعوت به استادیوم ورزشی  !! 

فردا رئیس جمهور آقای احمدی نژاد  برای افتتاح  چند پروژه  به تبریز  سفر میکنند و از چند روز قبل اطلاع رسانی کاملی از سوی تلویزیون و روزنامه ها و سایر رسانه ها در باره این سفر انجام گرفته است .  اما امروز پیامکی دریافت کردیم که  مردم را برای تجمع در استادیوم ورزشی جهت دیدار با رئیس جمهور دعوت میکرد . به دلیل اینکه این روش اطلاع رسانی را قبلا تجربه نکرده ایم  این سوال به ذهن ما خطور میکند که چه اتفاق خاصی افتاده است که  اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی  متعارف ناکافی تشخیص داده شده  و اطلاع رسانی از طریق پیامک را  اجتناب ناپذیر ساخته است ؟

اطلاع رسانی توسط پیامک علاوه بر اینکه هزینه های چند میلیونی را  بدون جهت به بیت المال تحمیل می نماید ، جایگاه رئیس جمهور را نیز در بین مردم خدشه دار میکند . این اتفاقات ظن مردم را نسبت به تبلیغاتی بودن اقدامات اخیر  دولت تقویت میکند. 

جدای از اینکه به عدم ثمر بخشی این نوع حرکات یقین داریم و مطمئن هستیم که این نوع تبلیغات بچه گانه نتیجه ی معکوس خواهد داد اما نکته ای را هم به آقای استاندار عرض میکنیم که آیا این هزینه های علنی چند میلیونی از بیت المال  مقدمه ای برای صرف هزینه های بیشتر است ؟  مردم ما  به این بی توجهی های مکرر به بیت المال  معترض هستند و انتظار دارند که این اقدامات خاتمه یابد .  و ما به استاندار عرض میکنیم که آقای استاندار  :

جان مولا حرف حق را گوش کن

شمع بیت المال  را خاموش کن