او یک روحانی حدوداً 50 ساله است. آدم خوب و با وجدان و مسئولیت پذیری است و چند سالی است که رابطه ی آشنایی و دوستی با هم داریم . چند روز پیش در یک جلسه کنار هم نشسته بودیم. از موارد مختلفی صحبت میکردیم که گفت : راستش من به احمدی نژاد  رای داده ام اما الان پشیمانم .

گفتم : البته که ما پشیمان نیستیم .

گفت چرا ؟ 

گفتم :‌ما به احمدی نژاد بخاطر چی رای دادیم؟ روشن است که ما به او بخاطر آرمان گرایی و عدالت طلبی و انقلابی گری و ساده زیستی و ولایت پذیر بودنش رای دادیم. حال که با گذشت زمان ، ایشان نسبت به حرفهایش زاویه پیدا کرده است و به دلایل معلوم و نامعلوم با آرمانها و شعارهای آن روزش فاصله گرفته است دلیل نمیشود که بگوییم تشخیص ما در آن زمان اشتباه بوده است و ما کار خطایی کرده ایم.  البته کار ما درست بوده است . بلکه اشتباه را آقای احمدی نژاد کرده است که از معیارهای آن روز خود دور افتاده است.

بله این درست است که اگر کسی امروز بخواهد به احمدی نژاد رای بدهد اشتباه نابخشودنی کرده است . اما رای ما در 8 سال پیش به احمدی نژاد در آن شرایط و در میان آن رقیبان معلوم الحال کاری کاملا درست و بجا بوده است و کوچکترین احساس پشیمانی در ما بخاطر آن انتخاب وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد.

در آن زمان رهبر عزیز انقلاب معیارهایی را مطرح کردند که ملت دیدند آن معیارها در احمدی نژاد وجود دارد و  به او رای دادند و الان هم ایشان باز هم همان حرفها را میزنند ولی میبینیم که دیگر احمدی نژاد مصداق آن حرفها و آن معیارها نیست و طبیعی است که مقبول جامعه نباشد. واین امری کاملا محتمل و عقلانی است.