استیو آستین پرقدرت !  سریع !  خارق العاده ! گرانقیمت !  6 میلیون دلار ! شاید هم بیشتر.

همه کسانیکه در دهه ی پنجاه شمسی به تلویزیون دسترسی داشتند ، مرد 6 میلیون دلاری را میشناختند. قهرمان سریالی که از تلویزیون قبل از انقلاب پخش میشد مردی بود به اسم استیو آستین که یک انسان تخیلی و پرقدرت بود. دوربینها قادر به ثبت سرعتش نبودند و پرش او از ارتفاع و به ارتفاع چشمها را خیره میکرد.

قدرت فرا انسانی این شخصیت در این فیلم خارق العاده‌است. او می‌تواند با دستهای مصنوعی‌اش دیوار را خورد کند، میله‌های آهنی بر او کارگر نیست، می‌تواند به چند متر بالاتر از سطح زمین (حتی تا ۱۰ متر) بپرد، و سرعت دویدن او از یک ماشین مسابقه هم بیشتر است . . . و حتی با هواپیما و قطار هم گاهی به رقابت برمیخیزد.

 

سالها از آن زمان گذشته است و اکنون مرد 10 میلیارد تومانی پا به عرصه وجود گذاشته است. آنهم نه در سریالی تخیلی بلکه در عالم واقعی ! او نیز با قدرت فوق العاده اش چشمها را خیره میکند .

مرد 10 میلیارد تومانی فراتر از مشابه غربی اش ظاهر شده است. او پرقدرت ، سریع و گرانقیمت است. میله های فولادی زندان در برابر او مثل موم نرم است .  فاصله شهرها را به سرعت طی میکند . ساعتی در تهران و ساعت دیگر در لندن است. او میتواند به سرعت اوج بگیرد و راه صد ساله را یک شبه طی کند . هیچ کس نمیتواند او را متوقف کند.  هیچ چیز در مقابل او کار ساز نیست. چشمهایش قوی هستند و دوردستها را میبیند. او میتواند با چشم تیز بین خود اسناد و مدارک حکومتی را دید بزند و از تصمیمات مهم مملکتی مطلع شود. با گوشهای تیز خود به بحثهای جلسات محرمانه ی مهمترین ارکان حکومت گوش میدهد و از سری ترین تصمیمات حکومتی آگاهی می یابد و به همین واسطه قدرت مانور زیادی در برابر حریفانش دارد. با یک اشاره دست اوهزار ها نفر در کف خیابان ولو میشوند و اتوبوسها آتش میگیرند و مساجد میسوزند.

او قدرتی باور نکردنی دارد باید هنرمندی پیدا شود و فیلمنامه ی افسانه ی او را کارگردانی کند.